Välkommen till Vidar Rehab

Stiftelsen Vidarklinikens slutenvård Vidar Rehab kommer att avvecklas under mars månad 2019 på grund av väsentligt ändrade ekonomiska förutsättningar.

Region Jönköping, Sörmlands Läns Landsting och Region Stockholm kommer från och med den 1 mars i år inte längre att skicka patienter till slutenvården och även Region Skånes avtal med Vidar Rehab kommer att avvecklas under mars månad.

Vidar Vårdcentral påverkas inte av ovanstående förändringar och fortsätter sin verksamhet som vanligt.

FORTFARANDE ERBJUDER VI TERAPIER OCH BEHANDLINGAR PÅ VIDARREHAB/VIDARKLINIKEN

Rytmisk massage enligt Wegman/Hauschka (mjuk massage)

Medicinsk badterapi

Läkeeurytmi (rörelseterapi)

Konstterapi (målning, modellering)

Metallfärgljusterapi

Utvärtes behandlingar; rytmiska insmörjningar och omslag som ges av legitimerade sjuksköterskor. Du kan vända dig direkt till Vidarrehab/Vidarkliniken med förfrågningar och bokningar.

Som husläkarpatient på Vidar vårdcentral kan du få terapier och utvärtes behandlingar ordinerade av din husläkare. Även andra läkare kan skicka terapiordinationer som bedöms av medicinskt ansvarig läkare på Vidarrehab/Vidarkliniken.

En behandling kostar 400 kr per tillfälle vid individuell terapi. Genomsnittlig behandlingsperiod är fyra till åtta tillfällen.

Vi erbjuder också biografisk målningsterapi i grupp.

Välkommen att höra av dig!

VIDARREHAB/VIDARKLINIKENS RECEPTION ÄR ÖPPEN VARDAGAR

9:30 – 12:00 OCH 13:00 – 15:00

TELEFON 08- 551 509 00

 

HÄR NEDAN FÖLJER EN TEXT SOM BESKRIVER VIDARREHABS TERAPEUTISKA KONCEPT INOM SLUTENVÅRD OCH DAGREHABILITERING SOM AVSLUTADES 1 MARS 2019.

Vidar Rehab erbjuder rehabilitering av patienter med stressrelaterad ohälsa, kronisk svår smärta, t.ex. fibromyalgi, cancerdiagnoser och vissa andra kroniska invärtes medicinska sjukdomar med samma höga kvalitet, goda omvårdnad och patientnära arbetssätt som tidigare.

Våra behandlingar är flexibla och individuella. Patientens upplevelse och behov ligger till grund för individuella vårdplaner med tydliga mål och vi erbjuder både slutenvård, dagrehabilitering och poliklinisk behandling.

Skolmedicinska insatser och kompletterande behandlingar bildar en helhet, som präglas av ett nära omhändertagande i kombination med fysikaliska och konstnärliga terapier samt samtal som ett stöd för patienten att aktivt arbeta för sitt tillfrisknande.

Vårdfilosofin utgår från den antroposofiska medicinen, den äldsta och mest utvecklade formen av integrativ vård i Europa.

Vi tar även emot bidrag till vår Stödfond. Läs mer under rubriken Stöd oss.