VÄLKOMMEN TILL VIDAR REHAB - STIFTELSEN VIDARKLINIKENS SLUTENVÅRD

Vidar Rehab erbjuder rehabilitering av patienter med stressrelaterad ohälsa, kronisk svår smärta, t.ex. fibromyalgi, cancerdiagnoser och vissa andra kroniska invärtes medicinska sjukdomar med samma höga kvalitet, goda omvårdnad och patientnära arbetssätt som tidigare.

Våra behandlingar är flexibla och individuella. Patientens upplevelse och behov ligger till grund för individuella vårdplaner med tydliga mål och vi erbjuder både slutenvård, dagrehabilitering och poliklinisk behandling.

Skolmedicinska insatser och kompletterande behandlingar bildar en helhet, som präglas av ett nära omhändertagande i kombination med fysikaliska och konstnärliga terapier samt samtal som ett stöd för patienten att aktivt arbeta för sitt tillfrisknande.

Vårdfilosofin utgår från den antroposofiska medicinen, den äldsta och mest utvecklade formen av integrativ vård i Europa.

Vi tar även emot bidrag till vår Patientfond. Läs mer under rubriken Stöd oss.