Välkommen till Vidar Rehab

Stiftelsen Vidarklinikens slutenvård Vidar Rehab kommer att avvecklas under mars månad 2019 på grund av väsentligt ändrade ekonomiska förutsättningar.

Region Jönköping, Sörmlands Läns Landsting och Region Stockholm kommer från och med den 1 mars i år inte längre att skicka patienter till slutenvården och även Region Skånes avtal med Vidar Rehab kommer att avvecklas under mars månad.

Styrelsen för Stiftelsen Vidarkliniken ser nu över möjligheten att fortsatt kunna erbjuda den av patienter uppskattade vårdformen ”Dagrehab med övernattning” på Vidar Rehab. Beslut kommer att tas under våren.

Vidar Vårdcentral påverkas inte av ovanstående förändringar och fortsätter sin verksamhet som vanligt.

 

Vidar Rehab erbjuder rehabilitering av patienter med stressrelaterad ohälsa, kronisk svår smärta, t.ex. fibromyalgi, cancerdiagnoser och vissa andra kroniska invärtes medicinska sjukdomar med samma höga kvalitet, goda omvårdnad och patientnära arbetssätt som tidigare.

Våra behandlingar är flexibla och individuella. Patientens upplevelse och behov ligger till grund för individuella vårdplaner med tydliga mål och vi erbjuder både slutenvård, dagrehabilitering och poliklinisk behandling.

Skolmedicinska insatser och kompletterande behandlingar bildar en helhet, som präglas av ett nära omhändertagande i kombination med fysikaliska och konstnärliga terapier samt samtal som ett stöd för patienten att aktivt arbeta för sitt tillfrisknande.

Vårdfilosofin utgår från den antroposofiska medicinen, den äldsta och mest utvecklade formen av integrativ vård i Europa.

Vi tar även emot bidrag till vår Stödfond. Läs mer under rubriken Stöd oss.