Vidar Rehab erbjuder fortsatt terapier och behandlingar

Stiftelsen Vidarklinikens slutenvård Vidar Rehab kommer att avvecklas under mars månad 2019 på grund av väsentligt ändrade ekonomiska förutsättningar.

Region Jönköping, Sörmlands Läns Landsting och Region Stockholm kommer från och med den 1 mars i år inte längre att skicka patienter till slutenvården och även Region Skånes avtal med Vidar Rehab kommer att avvecklas under mars månad.

Vidar Vårdcentral påverkas inte av ovanstående förändringar och fortsätter sin verksamhet som vanligt.

Läs mer om våra terapier och behandlingar under Poliklinisk mottagning

Välkommen att höra av dig!

VIDARREHAB/VIDARKLINIKENS RECEPTION ÄR ÖPPEN VARDAGAR

9:30 – 12:00 och 13:00 – 15:00

TELEFON 08- 551 509 00

Vi tar emot bidrag till vår Stödfond. Läs mer under rubriken Stöd oss.

VÅRDPROGRAM SOM TIDIGARE ANVÄNDES INOM SLUTENVÅRD & DAGLIG REHABILITERING

CANCERREHABILITERING

STRESSREHABILITERING

SMÄRTREHABILITERING

VÅRA ÖVRIGA BEHANDLINGAR