Stiftelsen Vidarkliniken med sjukhuset Vidar Rehab och Vidar vårdcentral har stängt!

Vi riktar ett varmt tack till alla våra patienter
och alla dem som stött vår verksamhet från starten den 29 september 1985.
Det har varit fantastiska år!

Arbetet med att verka för den antroposofiska, integrativa medicinens framtid i Sverige fortsätter dock och ditt bidrag till detta är välkommet.
Penninggåvor kan sättas in på bankgiro 5368-4072 eller swish 1236284939.

Om du har frågor kring insamlingen skriv till info@vidarstiftelsen.se

Om du har frågor om antroposofisk medicin kan du hitta kontaktuppgifter på hemsidan www.antroposofiskmedicin.nu

TACK!