Patientfond

För patienter som inte får vården finansierad via sitt hemlandsting eller via riksavtalet har Vidar Rehab inrättat en patientfond för rehabilitering på Vidarkliniken.

För att ansöka om pengar från patientfonden ska en läkarremiss skickas direkt till Vidarkliniken.

E-post: rps@vidarrehab.se

Eller

Vidarkliniken/Vidar Rehab
Remiss- och patientservice
153 91 Järna

Om remissen efter granskning beviljas har även bidrag från fonden beviljats. Som patient betalar du dock alltid sedvanlig patientavgift, 100 kr/dag.

Remissen ska ha sedvanligt innehåll:

  • en beskrivning av patientens sjukdomstillstånd
  • journalkopior från de senaste tre månaderna samt aktuell medicinlista
  • aktuellt ADL, ev. ASIH-anslutning
  • ev. provsvar, röntgensvar, mm. som är betydelsefulla för en bedömning av patientens tillstånd
  • aktuella kontaktuppgifter för patienten (adress, telefon, mobiltelefon).

Om du inte har möjlighet att få en remiss ombeds du kontakta Vidarkliniken/Vidar Rehabs Remiss- och patientservice för vidare information, tel 08-551 509 00 eller e-post: rps@vidarrehab.se.