Patientfond

Patienten kan bekosta vistelsen på Stiftelsen Vidarkliniken/Vidar Rehab via landstingsavtal om det finns en läkarremiss som bekräftar vårdbehovet. Det kan ske via hemlandstinget eller via det s. k. riksavtalet. Vistelsen kan också bekostas privat.

För patienter som inte får vården finansierad via sitt hemlandsting, via riksavtalet och inte heller har ekonomiska möjligheter att bekosta vistelsen själva, har Stiftelsen Vidarklinikens styrelse inrättat en patientfond. Via denna fond kan patienten få delar av kostnaden för rehabiliteringen på Vidar Rehab betald.

Om du ansöker om pengar från patientfonden ber du din läkare skicka sin remiss direkt till Vidar Rehab.

Remissen från din läkare ska innehålla:

  • en beskrivning av sjukdomstillståndet
  • om aktuellt: uppgifter om behov av hjälp med t.ex. påklädning, toalettbesök m.m. aktuellt ADL, ev. ASIH-anslutning
  • ev. provsvar, röntgensvar, m.m. som är betydelsefulla för en bedömning av tillståndet
  • aktuella kontaktuppgifter (adress, telefon, mobiltelefon).
  • aktuella journalkopior och medicinlista skall skickas med för patienter som inte kommer från Stockholm

Det finns även andra allmänna fonder där man kan ansöka om finansiering av sin vistelse på Vidar Rehab. Vår Remiss – och patientservice kan i vissa fall bistå med information.

Är du givare och vill stödja vår patientfond genom ett ekonomiskt bidrag läs mer under rubriken Stöd oss.

Obs! Patientuppgifter kan inte hanteras via e-post.