Bli patient

Stiftelsen Vidarkliniken/Vidar Rehab tar emot patienter från hela Norden via försäkringsbolag och andra vårdproducenter. Vården betalas inte längre av något landsting.

Läs mer om våra aktuella erbjudanden här.

Vi tar gärna även emot patienter med komplexa sjukdomstillstånd dvs flera diagnoser. Kontakta oss för mer information.

Förfrågan om att bli patient ska innehålla:

  • En beskrivning av patientens sjukdomstillstånd.
  • Hälsodeklaration.
  • Aktuella kontaktuppgifter för patienten (adress, telefon, mobiltelefon).

Vid egenvårdsremiss fyller patienten i blanketten och skickar med post till:

Stiftelsen Vidarkliniken/ Vidar Rehab
Remiss- och patientservice
153 91 Järna