Hur remitterar jag till Vidar Rehab?

För läkare, kuratorer och annan vårdpersonal

Stiftelsen Vidarkliniken/Vidar Rehab tar emot patienter från hela Norden via försäkringsbolag, andra vårdproducenter samt från landsting med avtal eller via riksavtal. Vi erbjuder vård och rehabilitering av patienter med främst cancer, långvariga invärtesmedicinska sjukdomar, stressrelaterad psykisk ohälsa samt långvariga smärttillstånd.

Vi tar gärna även emot patienter med komplexa sjukdomstillstånd dvs flera diagnoser. Kontakta oss för mer information.

Remissen ska alltid innehålla:

  • En beskrivning av patientens sjukdomstillstånd.
  • Journalkopior från de senaste tre månaderna samt aktuell medicinlista.
  • Aktuellt ADL, ev ASIH-anslutning.
  • Ev provsvar, röntgensvar, m m som är betydelsefulla för en bedömning av patientens tillstånd.
  • Aktuella kontaktuppgifter för patienten (adress, telefon, mobiltelefon).

För övrig information om remittering, t ex vart remissen ska skickas: se länk till respektive landsting eller riksavtal. Övriga remisser skickas till:

Vidarkliniken
Remiss- och patientservice
153 91 Järna