Kvalificerad somatisk vård och rehabilitering 14 till 21 dagar i fyra steg

Vidar Rehab erbjuder:

 1. Snabbt och individuellt omhändertagande i sluten vård i anslutning till den initiala behandlingen.
 2. Intensiv rehabilitering för patienter med längre förlopp i slutenvård och dagrehabilitering.
 3. Uppföljning med dagrehabilitering och polikliniska behandlingar anpassade till den enskilda patientens behov.

Vården på Vidar Rehab bygger på dialogen med patienten. I samtalet med läkaren är patientens berättelse om, förståelsen för och upplevelsen av sin cancer, en viktig del i att skapa en bild av det individuella tillståndet. Utifrån den bilden skapas i samråd med patienten en individuell behandlingsplan som kan innehålla såväl konventionella behandlingar som typiska inslag i den antroposofiska läkekonsten såsom beröring, rörelse, konstnärliga uttryck och samtal. Därtill används även vanligt förekommande behandlingsformer som integrerats i Vidar Rehabs koncept, exempelvis sjukgymnastik.

 • Team och Kompetens
  • Legitimerad läkare, specialist i allmänmedicin med inriktning på cancerrehabilitering.
  • Legitimerad läkare, specialist inom psykiatri.
  • Legitimerade sjuksköterskor med kompetens även i antroposofisk omvårdnad (bl.a. rytmiska insmörjningar, omslag)
  • Undersköterskor med kompetens i antroposofisk omvårdnad.
  • Legitimerad fysioterapeut med lång erfarenhet av cancerrehabilitering.
  • Diplomerad läkeeurytmist
  • Diplomerad konstterapeut
 • Vårdinnehåll
  • Läkarkontakt vid minst in- och utskrivning samt rondsamtal minst en gång i veckan, beredskap dygnet runt.
  • Sjuksköterskeledd omvårdnad med inskrivnings- och utskrivningssamtal, dagliga kontakter, individuell omvårdnad med yttre behandlingar dagligen och beröring i form av unika rytmiska insmörjningar.
  • Sjukgymnastik individuellt och i grupp efter behov.
  • Konstterapi i form av målning eller modellering 2-3 gånger i veckan.
  • Läkeeurytmi, är en kompletterande rörelseterapi som innebär att med hjälp av mjuka rörelser utforska kroppens möjligheter att ge uttryck för inre upplevelser och kommunicera dem. Ges individuellt 2-3 gånger i veckan samt i grupp 1-2 gånger i veckan.
  • Teoretisk och praktisk undervisning i egenvård ges av sjuksköterska och läkeeurytmist 1-2 gånger i veckan.
  • Reflektioner över existentiella frågor kan uppstå spontant och tillhör samtalet med läkare och sjuksköterska.
  • Maten är av högsta kvalitet och bereds från grunden varje dag av huvudsakligen ekologiska råvaror som till stor del kommer från omkringliggande gårdar och odlingar. Den är till största delen vegetarisk med inslag av fisk och kött. Vissa dieter kan tillhandahållas.
  • Kulturkvällar som t.ex. berättarkvällar, bildbetraktelser, konstutställningar, föredrag m.m. ges som inspirationskälla till den egna inre processen.
 • Rehabilitering i fyra steg

  Rehabiliteringen sker i fyra steg som tidsmässigt kan överlappa varandra och anpassas individuellt.

  För varje vårdperiod sätts tydliga mål som utvärderas genom mätinstrument och samtal med teamet. Steg 3 och 4 sker ofta efter slutenvårdsperioden genom uppföljning i form av dagrehabilitering och uppföljningsbesök hos läkare och andra teammedlemmar. Omfattningen anpassas till patientens behov.

  STEG 1

  Målet är att patienten skall känna sig bekräftad och tagen på allvar. Att lindra symptom såsom sömnstörningar, spänningar, oro, smärtor m.m. står i föregrunden. Detta uppnås genom en nära omvårdnad där beröring i form av rytmiska insmörjningar enligt Wegman/Hauschka är ett viktigt inslag. I detta steg skapas den viktiga terapeutiska alliansen: en trygg patient kan öppna sig för en djupare läkningsprocess. En rytmisk och hälsosam dygnsstruktur, där aktiv vila växlar med aktivitet, är ett viktigt stöd i att förbättra nervsystemets funktioner och kroppens återhämtningsförmågor.

  STEG 2

  Patienten får hjälp i sin känslomässiga bearbetningsprocess av sjukdomen. Konstnärliga terapier, där patienten aktivt arbetar med till exempel rörelse, musik, form eller färg och den egna kompetensen att hantera smärta och stress. Patienten får stöd att gå in i sin egen process av en känslomässig och kognitiv bearbetning och att stegvis utveckla färdigheter som avgränsning, mod, närvaro och initiativtagande. Konstnärliga uttryck handlar om att på ett högst individuellt sätt uttrycka och kommunicera sådant som kan vara svårt att fånga med språket. Den konstnärliga aktiviteten, och engagemanget den medför, kan också avleda smärta, ge kroppslig värme och förbättra andningen. Terapeuterna är utbildade i att kunna följa och leda en konstnärlig terapeutisk process så att den utvecklar patientens egna intentioner. Syftet med terapierna är uteslutande att patienten ska befinna sig i en läkande process, och har ingenting med konstnärliga prestationer att göra.

  STEG 3

  Patienten får hjälp att börja hantera krav och samtidigt tillgodose egna behov. Det innebär förmågan att använda sin egen kapacitet och att se sina begränsningar samt att kunna kommunicera dem. Samma terapiformer används med nytt innehåll. Undervisning i egenvård är ett viktigt fokus.

  STEG 4

  Arbetsrehabilitering med förmåga att sätta egna mål och ta ansvar med hänsyn till egna resurser och värderingar. Samma terapiformer används med nytt innehåll. Förmågan till egenvård följs upp.

 • Finansieringsalternativ

  Vidar Rehab är godkänt av Region Skåne och Landstinget Sörmland för att ta emot patienter för Kvalificerad somatisk vård och rehabilitering. Du kan även få tillgång till detta rehabiliteringsprogram via sk. Riksavtal.