Specialiserad onkologisk rehabilitering/Intensiv cancerrehabilitering 12 dagar

En hälsoinriktad process

Grunden för rehabilitering i samband med cancer är en väl avvägd balans mellan aktivitet och möjlighet till aktiv vila, där patienten med stöd av personalen får möta sig själv, sin trötthet och sitt lidande men också får utveckla sina möjligheter mot nya mål. En rytmisk och hälsosam dygnsstruktur är ett viktigt stöd i detta.

Vårt 12-dagarsprogram är ett intensivprogram särskilt utvecklat för Stockholms Läns Landsting (SLL) och Region Jönköpings län, men vi tar gärna även emot patienter från andra delar av Sverige och Norden. Läs mer under Finansieringsalternativ, se länk.

Vi ser vår rehabiliteringsinsats som ett led i patientens hela behandling. Samverkan sker i första hand med remitterande läkare. Övriga aktörer efter behov.

 • Team och kompetens
  • Legitimerad läkare, specialist i allmänmedicin med inriktning på cancerrehabilitering.
  • Legitimerad läkare, specialist inom psykiatri kan konsulteras vid behov.
  • Legitimerad psykolog med lång erfarenhet av cancerrehabilitering.
  • Legitimerade sjuksköterskor med kompetens även i antroposofisk omvårdnad (bl.a. rytmiska insmörjningar, omslag).
  • Undersköterskor.
  • Legitimerad fysioterapeut med lång erfarenhet av cancerpatienter.
  • Lymfterapeut.
  • Legitimerad dietist.
  • Diplomerad läkeeurytmist.
  • Diplomerad konstterapeut.
  • Socionom

  Samtliga medarbetare har kompetens inom antroposofisk medicin.

 • Skolmedicinska inslag som ingår i specialiserad onkologisk rehabilitering erbjuds med:
  • Läkarkontakt vid minst inskrivning och utskrivning.
  • Sjuksköterskor, inskrivning och utskrivning, dagliga kontakter, samtal, individuell omvårdnad, egenvård.
  • Sjukgymnastik 4 gånger i grupp, enskilt vid behov.
  • Mindfullness/gruppaktivitet med psykolog, 4 gånger.
  • Kostrådgivning med dietist i grupp.
  • Fysisk aktivitet – medicinsk stavgång med leg. fysioterapeut, dagliga promenader, egen träning i gym.
  • Samtal med socionom då behov finns.
 • Integrativa antroposofiska behandlingar erbjuds som individuella mervärden:

  Individuell omvårdnad med utvärtes behandlingar och beröring i form av unika rytmiska insmörjningar enligt Wegman/Hauschka med syfte att öka välbefinnandet i kroppen.

  • Sjuksköterska och undersköterska.

   

  Konstterapi för att lekfullt och prestationsfritt aktivera den egna kreativiteten. Genom utvalda motiv få kontakt med det gemensamma, och med den egna livsvägen.

  • Konstterapeut              Konstterapi i grupp 3 ggr i veckan.

   

  Läkeeurytmi som kompletterande rörelseterapi. Den innebär att genom rörelse utforska kroppens möjligheter, att ge uttryck för inre upplevelser och att kommunicera dem. Det är en terapi som i hög grad förstärker kroppsnärvaron.

  • Läkeeurytmist                      Läkeeurytmi i grupp 2 gånger i veckan.

   

  Teoretisk och praktisk undervisning i egenvård med bl.a. utvärtes behandlingar i syfte att lindra symptom och öka välbefinnandet.

  • Sjuksköterska.

   

  Reflektioner över existentiella frågor i grupp; allvarlig sjukdom innebär ofta en personlig kris. Det är vanligt att man förändrar sitt livsperspektiv och behöver fatta nya beslut – det är frågor av största betydelse för den framtida hälsan och det är viktigt att kunna tala om dem.

  • Psykolog, läkare och sjuksköterska.

   

  Mat av högsta kvalitet som huvudsakligen består av ekologiska råvaror och till stor del kommer från omkringliggande gårdar och odlingar. Den är vegetarisk med inslag av fisk och kött. Vissa dieter kan tillhandahållas.

  Kulturkvällar som berättarkvällar, bildbetraktelser, konstutställningar, föredrag m.m. ger inspiration till den egna läkeprocessen.

 • Finansieringsalternativ

  Vidar Rehab är godkänt av Stockholms Läns Landsting och Region Jönköpings län för att ta emot patienter för ”Specialiserad rehabilitering efter cancerbehandling” eller ”Intensiv cancerrehabilitering”. Rehabiliteringsperioden är på 12 dagar.

  Vidar Rehab har även en patientfond där man kan ansöka, om inga andra möjligheter finns, om att få delar av kostnaderna för vården betalda.