Intensiv cancerrehabilitering 12 dagar, Region Jönköping

Planerad specialiserad cancerrehabilitering veckovård (5 eller 10 dagar med möjlighet till helgvistelse), SLL

 

En hälsoinriktad process

Grunden för rehabilitering i samband med cancer är en väl avvägd balans mellan aktivitet och möjlighet till aktiv vila, där patienten med stöd av personalen får möta sig själv, sin trötthet och sitt lidande men också får utveckla sina möjligheter mot nya mål. En rytmisk och hälsosam dygnsstruktur med behovsanpassad fysisk aktivitet och träning utgör vår grund i rehabiliteringen.

Våra avtal erbjuder rehabilitering för patienter från Region Jönköpings län samt med SLL. Vi tar gärna emot patienter även från andra delar av Sverige och Norden. Kontakta vår Remiss- och patientservice tfn 08-551 509 00 (välj val 1 och boka en telefontid så blir du uppringd).

Vi ser vår rehabiliteringsinsats som ett led i patientens hela behandling. Samverkan sker i första hand med remitterande läkare. Övriga aktörer efter behov.

 • Multiprofessionella team / kompetens
  • Legitimerad läkare, specialist i allmänmedicin med många år inom cancerrehabilitering.
  • Legitimerad läkare, specialist inom psykiatri kan konsulteras vid behov.
  • Legitimerad psykolog
  • Legitimerade sjuksköterskor med kompetens även inom antroposofisk omvårdnad såsom rytmiska insmörjningar, omslag mm
  • Legitimerad sjuksköterska med utbildning i och erfarenhet av lymfödemrehabilitering
  • Undersköterskor.
  • Legitimerad fysioterapeut med utbildning i och erfarenhet lymfödemrehabilitering
  • Legitimerad dietist.
  • Legitimerad arbetsterapeut från 1 november
  • Socionom/ rehabkoordinator
  • Legitimerad logoped , tillgång vid behov
  • Diplomerad läkeeurytmist.
  • Diplomerad konstterapeut
 • Aktiviteter som ingår under vårdperioden/cancerrehabiliteringen
  • Inskrivning och utskrivning av läkare och sjuksköterskor; inskrivning (bedömning och framtagande av individuell rehabiliteringsplan i dialog med patienten) och utskrivning (bl a uppföljning av rehabiliteringsplan). Övrig läkarkontakt sker vid behov.
  • Dagliga kontakter, individuell omvårdnad, undervisning i och praktiserande av egenvård, stödjande samtal, stilla och aktiva promenader.
  • Sjukgymnastik med fokus på fysisk aktivitet/egenträning/konditions- och styrkehöjande aktiviteter, Medicinsk stavgång. Tillgång till egen träning i gym.
  • Arbetsterapi med fokus på ”människan och aktivitet” i den situation patienten befinner sig i – individuella önskemål och behov avseende återgång till tidigare aktivitetsnivå.
  • Mindfulness/gruppaktivitet med psykolog.
  • Kostrådgivning med dietist.
  • Samtal med socionom/rehabkoordinator vid behov.
  • Tid för egenträning.
  • Tid för återhämtning.
 • Individuella mervärden som erbjuds:

  Individuell omvårdnad med utvärtes behandlingar och beröring i form av unika rytmiska insmörjningar enligt Wegman/Hauschka med syfte att öka välbefinnandet i kroppen.

  • Sjuksköterska och undersköterska.

   

  Konstterapi för att lekfullt och prestationsfritt aktivera den egna kreativiteten. Genom utvalda motiv få kontakt med det gemensamma, och med den egna livsvägen.

  • Konstterapeut              Konstterapi i grupp

   

  Läkeeurytmi som kompletterande rörelseterapi. Den innebär att genom rörelse utforska kroppens möjligheter, att ge uttryck för inre upplevelser och att kommunicera dem. Det är en terapi som i hög grad förstärker kroppsnärvaron.

  • Läkeeurytmist                      Läkeeurytmi i grupp

   

  Teoretisk och praktisk undervisning i egenvård med bl.a. utvärtes behandlingar i syfte att lindra symptom och öka välbefinnandet.

  • Sjuksköterska.

   

  Reflektioner över existentiella frågor i grupp; allvarlig sjukdom innebär ofta en personlig kris. Det är vanligt att man förändrar sitt livsperspektiv och behöver fatta nya beslut – det är frågor av största betydelse för den framtida hälsan och det är viktigt att kunna tala om dem.

  • Psykolog, läkare och sjuksköterska.

   

  Mat av högsta kvalitet som huvudsakligen består av ekologiska råvaror och till stor del kommer från omkringliggande gårdar och odlingar. Den är vegetarisk med inslag av fisk och kött. Vissa dieter kan tillhandahållas.

  Kulturkvällar som berättarkvällar, bildbetraktelser, konstutställningar, föredrag m.m. ger inspiration till den egna läkeprocessen.

 • Finansiering

  Vidar Rehab har avtal med SLL avseende Planerad specialiserad cancerrehabilitering” samt med Region Jönköpings län avseende ”Intensiv cancerrehabilitering”.

  För patienter från andra landsting i Sverige eller patienter inom Norden var god kontakta vår remiss- och patientservice tfn 08-551 509 00 (välj val 1 och boka en telefontid så blir du uppringd).