Dagrehabilitering

På Vidar Rehab finns även dagrehabilitering. Här erbjuds läkeeurytmi (rörelse till musik och språk), konstterapi (målning och modellering) och metallfärgljusterapi.
Legitimerade sjuksköterskor ger rytmiska insmörjningar (enligt Wegman/Hauschka) och utvärtes behandlingar.

Behandlingarna omfattas ej av våra nuvarande avtal och måste i nuläget betalas privat.
Som husläkarpatient på Vidarklinikens vårdcentral kan du få terapi ordinerad av din husläkare. Som inlagd på Vidar Rehab kan du få ordination till fortsatt terapeutisk behandling av din behandlande läkare.

Dagrehabilitering innefattar två terapier samt omvårdnad och kontakt med sjuksköterska under behandlingsperioden.

Behandling kostar 1200 kr per behandlingsdag. Då ingår två behandlingar och samtal med sjuksköterska. Behandlingsperiodens längd varierar utifrån läkarens bedömning. Lunch finns att köpa till en kostnad av 100 kr.

Välkommen!