Dagrehabilitering

På Vidar Rehab finns även dagrehabilitering. Här erbjuds rytmisk massage enligt Wegman/Hauschka (mjuk massage), presselmassage, medicinsk badterapi, läkeeurytmi (rörelse till musik och språk) och konstterapi (målning och modellering).
Legitimerade sjuksköterskor ger också utvärtes behandlingar.

Behandlingarna omfattas ej av våra nuvarande avtal och måste i nuläget betalas privat.
Som husläkarpatient på Vidarklinikens vårdcentral kan du få terapi ordinerad av din husläkare. Som inlagd på Vidar Rehab kan du få ordination till fortsatt terapeutisk behandling av din behandlande läkare.

Dagrehabilitering innefattar två terapier samt omvårdnad och kontakt med sjuksköterska en gång per vecka i 8 veckor.

Behandling kostar 1800 kr per behandlingsdag. Då ingår två behandlingar, samtal med sjuksköterska och lunch. Genomsnittlig behandlingsperiod åtta tillfällen.

Välkommen!