Bli patient

Rehabiliteringen på Vidar Rehab är i allmänhet upplagd stegvis med syfte att utifrån en bredare syn på hälsa och sjukdom ge utrymme för en djupare läkningsprocess. Patienten ska känna sig omhändertagen och få stöd i en läkningsprocess som omfattar de kroppsliga, psykiska, sociala och existentiella följderna av sjukdom. Rehabiliteringen ska ha tydliga mål och utfall och ge stöd och inspiration till ett så bra liv som möjligt.

Vi tar emot patienter från hela Norden inom våra specialområden cancerrehabilitering, utmattningssyndrom och kronisk svår smärta t ex fibromyalgi, samt även patienter med vissa andra kroniska invärtes medicinska sjukdomar.

 • Aktuella erbjudanden

  Sverige:

  1) Heldygnsvård

  Region Skåne: Har avtal för tumörsjukdomar, långvarigt smärttillstånd, stressrelaterad psykisk ohälsa, neurologiska sjukdomar, invärtesmedicinska sjukdomar samt palliativ vård. Patient från regionen betalar 100 SEK/dygn.

  Sörmlands Läns Landsting: Har avtal för cancerpatienter samt kroniska invärtesmedicinska sjukdomar. Patient från regionen betalar 100 SEK/dygn.

  Patienter från andra landsting måste betala själva eller ordna finansiering på egen hand. Kostnad 3850 SEK/dygn.

  2) Specialiserad onkologisk rehabilitering

  Stockholms Läns Landsting: Avtal finns. Patienten betalar 100 SEK/dygn.

  Jönköpings län: Avtal finns. Patienten betalar 100 SEK/dygn.

  3) Dagrehabilitering med övernattning

  Stressrelaterad utmattning, cancerrehabilitering, kroniska sjukdomar. Patienten betalar själv: 20 000 SEK för 2 veckor, 28 000 SEK för 3 veckor.

  Norge och Finland:

  1) Heldygnsvård enligt hemsidan

  Inga avtal finns. Patienten betalar själv 3850 SEK/dygn.

  2) Dagrehabilitering med övernattning

  Inga avtal finns. Patienten betalar själv: 20 000 SEK för 2 veckor, 28 000 SEK för 3 veckor.

 • Finansiering av din vård på Vidar Rehab

  Finansiering kan ske via privat försäkringsbolag eller arbetsgivare, ditt eget landsting om de har avtal med Vidar Rehab, eller via landstingens riksavtal.

  För att få vården betald av det offentliga behöver du en remiss från din vårdgivare eller ordinarie läkare.

  När remissen är skickad i enlighet med de krav som ställs i respektive avtal och av respektive finansiär och du har blivit beviljad rehabilitering får du ett meddelande direkt till dig.

  Om Du betalar själv kan du söka direkt och vi behöver då journalkopior. Du får mer information och besked från vår remiss- och patientservice och kan även själv ta kontakt för att ställa frågor eller för att boka din vistelse.

  Broschyrer

  Vi har också olika broschyrer om våra behandlingar och annat som du kan ha glädje av att känna till. De kan du om du vill skriva ut genom att klicka på länkarna nedan och sedan läsa i lugn och ro hemma.

  Onkologisk rehabilitering på Vidarkliniken 12 dagar
  Kvalificerad somatisk vård och rehabilitering 14 till 21 dagar i fyra steg