Poliklinisk mottagning

På Vidar Rehab fortsätter en öppenvård med poliklinisk terapimottagning. Här erbjuder vi individuella behandlingar och terapier.

Som husläkarpatient på Vidarklinikens vårdcentral kan du få terapier och utvärtes behandlingar ordinerade av din husläkare. Även andra läkare kan skicka terapiordinationer som bedöms av medicinskt ansvarig läkare på Vidarkliniken.

Du kan även komma på egenvårdsremiss utan läkarordination. Då behöver du fylla i en blankett för Egenvårdsremiss och en Hälsodeklaration. Ladda ner här eller ring oss för att få blanketter hemskickade. Fyll i och skicka med post till nedanstående adress. Den bedöms av legitimerad sjuksköterska och vid behov medicinskt ansvarig läkare. När den är godkänd kan Du boka tid per telefon.

Välkommen att ringa för information och bokning av terapier

Reception är öppen vardagar 9.30 – 15.00  lunchstängt mellan 12 och 13.00.

Telefon 08 – 551 509 00

Priser:

Individuell terapi 400-500 kr.

Behandlingar  200-400 kr.

Barn betalar 100 kr (subventioneras av Barnfonden)

I gruppterapi varierar priserna beroende på terapiform och gruppens storlek.

Normalt behövs 6-8 behandlingar för önskvärt resultat.

Utvärtes behandlingar

Rytmisk insmörjning enligt Wegman/Haushka verkar genom sin rytmiska kvalitet i beröringen som helkroppsbehandling eller på en specifik del av kroppen.

Denna behandling ges i syfte att öka välbefinnandet genom avslappning och bättre kroppskontakt. Den kan lindra smärta, oro, trötthet samt förbättra sömn och muskelspänningar.

Andra utvärtes behandlingar som utförs är: kompresser och omslag med oljor, salvor eller avkok av örtsubstanser, fotbad med t. ex. citron eller senap eller badsubstanser. Kan också läras ut som egenvård.

På läkarordination och egenvårdsremiss utför leg. sjuksköterskor yttre behandlingar och rådgivning.

Rytmisk massage

Den rytmiska massagen har utformats av läkaren Ita Wegman. Den bärande grundkvaliteten i massagen är bindande och lösande handgrepp. Det ger metoden dess namn – rytmisk massage. Massagen upplevs lätt och passar människor med smärtor, oro, sömnproblem och matsmältningsrubbningar.

Medicinska bad

Bad kan användas både som aktiverande och lugnande terapi vid olika sjukdomar. Vattnet förbereds bl.a. genom att tillsätta olja eller essens ordinerad för patienten. Oljan finfördelas så att den kan absorberas av huden och även bilda ett värmehölje. Värmeorganisationen aktiveras. Badet har positiv verkan på ämnesomsättning och cirkulation.

Läkeeurytmi – en rörelseterapi

Ordet eurytmi har sitt ursprung i det grekiska språket och betyder vacker, skön rytm som visar på dess egenskap att skapa balans, harmoni och helhetskänsla.

Läkeeurytmin bygger på språkljudens kvalitativa uttryck genom fokuserande rörelseövningar, där både tanke, känsla och vilja tilltalas och integreras i det egna rörelseuttrycket.

Övningarna syftar till att andning, cirkulation och ämnesomsättning stimuleras och koncentration och koordination stärks. Detta kan bidra till balans, harmoni och helhetskänsla och att de självläkande krafterna aktiveras.

Genom det egna övandet ökar förmågan till medveten närvaro och bättre förankring i den egna kroppen.

Färgljusterapi

I denna terapiform får patienten uppleva starkt färgade glasfönster med inslipade konstnärliga motiv. Glasen får sin färg av metalloxider som till exempel järn, guld och koppar.

Upplevelsen av det färgade ljuset sker i ett tyst, mörklagt rum. Dagsljuset lyser in genom det terapiglaset. Patienten sitter bekvämt framför det färgade glaset.

Under den efterföljande vilan i det mörklagda rummet kan verkningen av terapiglaset fördjupas.

I det avslutande samtalet mellan patienten och terapeuten kan intrycken bli sammanfattade och bearbetade.

Behandlingen används som komplement i behandling av t ex psykisk ohälsa, långvarig smärta, cancerrehabilitering och på läkarordination för t ex långvariga sjukdomstillstånd.

Konstterapi – att balansera intryck och uttryck

I konsterapin arbetar patienten aktivt med form eller färg. Det handlar om att patienten ges möjlighet att på ett individuellt sätt kommunicera sådant som kan vara svårt att fånga med språket.

Terapin ordineras för att hjälpa patienten i sin känslomässiga bearbetningsprocess av sin sjukdom.

Terapeuterna är utbildade i att kunna följa och leda en konstnärlig terapeutisk process så att den utvecklar patientens egna intentioner. Patienten kan öva upp färdigheter på ett känslomässigt plan, som avgränsning, mod och initiativtagande och därigenom få insikter och hjälp att bearbeta sina egna begränsningar.

Syftet med terapierna är uteslutande att patienterna ska befinna sig i en läkande process, och har ingenting med konstnärliga prestationer att göra.

Konstnärliga terapier används ofta för att hjälpa patienter med kroniska och långvariga sjukdomar, där de kan skapa en mening och en väg framåt för patienten i en svår livs­situation.

Biografisk målning i grupp

Varje livsberättelse är unik. Vid närmare betraktelse kan vi dock skönja gemensamma lagbundenheter, rytmer och teman i våra liv.

I biografisk målning arbetar vi med teman och frågeställningar som specifikt belyser och tar fram motiv från vissa livsperioder. Detta kan bidra till att hitta ”vårt livs röda tråd” dvs att göra viktiga meningsskapande erfarenheter. Det kan även hjälpa till att bearbeta svårigheter och hitta vägen framåt.

Genom att arbeta konstnärligt med färg eller lera kan känslan hitta sitt uttryck bortom det som orden förmår. Arbetet i grupp ger tillfälle till stimulerande utbyte.

AnthroMed certifierad konstterapeut

 5-8 gånger

Kostnad 250 kr/ gång   

Högst 6 personer i gruppen