Poliklinisk mottagning

På Vidar Rehab finns även en Poliklinisk terapimottagning. Här erbjuder vi rytmisk massage enligt Wegman/Hauschka (mjuk massage), presselmassage, medicinsk badterapi, läkeeurytmi (rörelse till musik och språk) och konstterapi (målning och modellering).

Utvärtes behandlingar, bl a rytmiska insmörjningar ges av legitimerade sjuksköterskor.

Behandlingarna omfattas ej av våra nuvarande avtal och måste i nuläget betalas privat.
Som husläkarpatient på Vidarklinikens vårdcentral kan du få terapi ordinerad av din husläkare. Som inlagd på Vidar rehab kan du få ordination till fortsatt terapeutisk behandling av din behandlande läkare.

Behandling kostar 200-500 kr per tillfälle, beroende på om terapin sker i grupp eller individuellt. Genomsnittlig behandlingsperiod åtta tillfällen.

Välkommen!