Vården på Vidar Rehab

Vidar Rehab bygger på drygt 30 års erfarenhet av vård och rehabilitering på Vidarkliniken med en unik inriktning på den enskilde patientens behov. Vården har sin grund i den antroposofiska medicinen, där hälsa, sjukdom och läkning ses som omfattande tillstånd, där kroppsliga, själsliga, sociala och existentiella dimensioner utgör en helhet. Läkaren och hela teamet lyssnar på din berättelse och din upplevelse av de personliga följderna av din sjukdom och behandling. Utifrån den berättelsen görs en behandlingsplan där terapiinnehållet anpassas till dina personliga behov där du blir nära omhändertagen, men också förväntas bli aktiv i ditt eget tillfrisknande.

Vetenskap och beprövad erfarenhet

Vården på Vidar Rehab vilar helt och fullt på vetenskap och beprövad erfarenhet. Den är integrativ, vilket innebär att skolmedicinska behandlingar samverkar med kompletterande terapier och naturläkemedel till en helhet. Vårdfilosofin präglas av närhet, beröring, konstnärliga och fysikaliska terapier samt samtal. Du ska känna dig sedd och tagen på allvar för att finna vägen vidare och kunna stärka dina friskfaktorer.

Vi har stor erfarenhet av patienter även med mer komplexa sjukdomsbilder och du är välkommen även om du har flera diagnoser och inte riktigt passar in i gängse rehabiliteringsprogram.

Mat och miljö

All mat tillreds omsorgsfullt i vårt eget kök. Vi använder närodlade och ekologiska råvaror i möjligaste mån och vårt mål är att måltiden ska ha bra näringsvärde, god smak och vackert utseende. Beroende på årstiden kan du inta din mat i vår vackra matsal, dagrummet eller på den skyddade innergården.
Vidar Rehabs arkitektur, som skapades för att stimulera till läkning och harmoni, smälter in i det vackra landskapet runt omkring.

Konstnärliga terapier för ökad livskvalitet

Helhetssynen vi tillämpar för med sig kompletterande behandlingsmetoder inom omvårdnaden, men också konstnärliga terapier såsom t.ex. läkeeurytmi (rörelseterapi) och målningsterapi för att hjälpa patienten i tillfrisknandet. Våra konstnärliga terapier har syftet att öka patientens förståelse för sin sjukdom och öka livskvaliteten. Vi ser inte sjukdomstillståndet enbart ur ett biologiskt perspektiv utan som en kris med även själsliga och sociala dimensioner.

Välkommen!