AMBITIÖST MILJÖARBETE PÅ VIDAR REHAB

Det är viktigt för Vidar Rehab att göra så litet avtryck som möjligt på miljön och det passar naturligt in i klinikens hela inriktning och förhållningssätt. Sedan länge är verksamheten miljöcertifierad och nu har man även uppgraderat sitt miljöledningssystem efter den senaste ISO-standarden.

Det som påverkar miljön mest i den typ av verksamhet som finns på Vidar Rehab är elförbrukning, transporter, livsmedel och avfall. De områdena arbetar man särskilt målinriktat med.

– Det handlar exempelvis om att både minska elförbrukning och ha en miljövänlig elleverantör, att minska eller samordna transporter, att servera ekologiska eller biodynamiska livsmedel, att minska matsvinn och att vara noga med hur vi hanterar vårt avfall, berättar Linn Rönne, som är sjuksköterska och ingår i klinikens ledningsgrupp.

I vårdverksamheter är det viktigt att ha en bra hantering av kemikalier, inte minst inom städning och tvätteri, där Vidar Rehab strävar efter att så mycket som möjligt använda biologiskt nedbrytbara produkter. Andra exempel på förbättringar är att hålla ner vattenförbrukningen och att överhuvudtaget förbättra hanteringen av sina resurser.

Man kan säga att Vidar Rehabs inriktning redan från början gör kliniken miljöanpassad på flera sätt. Bland annat genom den ekologiska maten och genom att oljor, essenser och många av läkemedlen som används är naturliga. Det finns en annan ganska unik och viktig positiv miljöaspekt som automatiskt följer med klinikens inriktning: Forskning visar att patienter som vårdats på kliniken använder betydligt mindre smärtlindring och psykofarmaka efter vårdtiden än patienter inom konventionell vård.

– Ur miljösynpunkt innebär det att vi även bidrar till att minska mängden läkemedel som inte bryts ner och som till slut kommer ut i naturen via avloppsvatten.

Även om verksamheten på flera sätt redan är miljöanpassad finns alltid utrymme för förbättringar. Här utgår Vidar Rehab från sitt miljöledningssystem, vilket är klinikens sätt att systematiskt ha koll på och minska sin miljöpåverkan ytterligare. Det är en vedertagen struktur som spänner över miljöpolicy, mål och konkreta åtgärder. Det hela handlar om hur kliniken planerar, utför och följer upp sitt miljöarbete. Kunskaper är en viktig del av detta. Man har regelbundna möten i ledningen, egna interna revisioner och inte minst dialog med alla medarbetare.Vidar Rehabs miljöcertifiering innebär också att en oberoende, ackrediterad revisor regelbundet kontrollerar att kliniken följer det här arbetssättet, enligt en standard som heter ISO 14001:2015.

– Miljötänket ska gå som en röd tråd genom hela organisationen och omfatta allt arbete från början till slut. Vi ska ha koll på både vad vi själva gör och även vad våra leverantörer gör. Vi har höga ambitioner med vårt miljöarbete, dels därför att vi själva tycker det är viktigt och dels av omtanke till patienter, landsting och andra intressenter, säger Linn Rönne.