FLERA MÖJLIGHETER ATT FÅ VÅRD PÅ VIDAR REHAB

Det finns flera vägar till god vård. För att ge ännu fler patienter möjlighet till rehabiliteringsvård hos Vidar Rehab har sjukhuset nu utformat ett upplägg som gör det klart billigare för privatbetalande patienter. Kostnaden kan faktiskt jämföras med kostnaden för en semesterresa på 2-3 veckor, berättar Gunvor Lunde som är läkare på Vidar Rehab.

Det är idag många människor med stressrelaterad utmattning, cancer eller kronisk smärta och andra kroniska sjukdomar som vill få sin rehabiliteringsvård hos Vidar Rehab. Alla bor dock inte i landsting som har avtal med sjukhuset. Men det finns lite olika sätt att få tillgång till den omvittnat goda vården som ges här.

Först och främst sker det genom en remiss från läkare om man bor inom Sörmlands län, Region Skåne eller Jönköpings län. Man kan också ansöka om att få komma till Vidar Rehab via något som kallas riksavtalet. Om man inte får vården på Vidar Rehab finansierad via landsting har sjukhuset också en begränsad patientfond där man kan ansöka särskilt om ekonomiskt stöd.

Nytt billigare upplägg för privatbetalande

Men nu erbjuder Vidar Rehab också ett kostnadsanpassat upplägg som man hoppas gör det möjligt för fler patienter att betala ur egen kassa. Det riktar sig till patienter i Sverige, Norge och Finland. Ett antal norska patienter har redan upptäckt den här möjligheten och har fått vård på Vidar Rehab.

– Vi ger i princip samma vård i det privatbetalade upplägget, men istället för slutenvård hela dygnet är det en form av dagrehabilitering där även boende, måltider med mera ingår. Skillnaden är i stort sett att all behandling sker på dagtid för de privatbetalande och att avdelningen inte är bemannad med sjuksköterskor på kvällar, nätter och helger, säger Gunvor Lunde.

På så sätt kan man erbjuda privatbetalande patienter en vård som kostar klart mindre än normalt. Priset landar på 28.000 kronor för cirka tre veckor och 20.000 kronor för cirka 2 veckor.

– Det skulle man kunna jämföra med vad en semesterresa kostar. Förutom boendet och maten ingår här full behandling med läkare, sjuksköterskor, terapeuter och allt. Vi hjälper patienterna att uppnå god hälsa och livskvalitet, och det kan nog för många vara värt pengarna, särskilt om man ser det ur ett livsperspektiv, menar Gunvor Lunde.

Hon tror att den privatbetalda vården hos Vidar Rehab kommer att öka. Det finns mycket stora behov av att få hjälp och det ligger i tiden med Vidar Rehabs typ av helhetsinriktade sjukvård för patienter som inte är akut sjuka. Genom att göra program som inte är så kostsamma blir det möjligt för fler att betala själva, om man inte får tillgång till Vidar Rehab via sitt landsting.

Om man som patient betalar själv är det bara att ringa Vidar Rehab och ta reda på mer detaljer hos sjukhusets remiss- och patientservice. Även när man betalar själv bör man skicka en remiss via sin ordinarie läkare, så att kommunikationen med Vidar Rehabs läkare samt uppföljningen kan fungera som normalt. Om man av någon anledning inte får fram en remiss via sin ordinarie läkare behöver Vidar Rehab ha tillgång till journaler för att känna till patientens medicinska situation.