FÖRLÄNGT FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND FÖR ANTROPOSOFISKA LÄKEMEDEL

Den 31 maj fattade regeringen beslut om att förlänga nuvarande försäljningstillstånd för de antroposofiska läkemedlen till 1 september 2019. Därefter tillämpas övergångsbestämmelser under ytterligare några år för de läkemedel som vid den tidpunkten är anmälda för registrering.
Läkemedelsverket kommer också att bygga upp egen kompetens inom området. Vår förhoppning är att det leder till en förenklad ansökningsprocess och lägre kostnader genom t ex samverkan med andra läkemedelsmyndigheter inom EU.

Styrelsen för Stiftelsen Vidarkliniken