MASSMANIFESTATION FÖR VALFRIHET I VÅRDEN

Vi vill rikta ett stort tack till arrangörer och deltagare av det patientinitierade demonstrationståg som i långa rader ringlade från riksdagen till landstingshuset idag! Nästan tusen personer slöt upp för att ta ställning för valfrihet i vården, integrativ terapi och Vidarklinikens avtal med Stockholms läns landsting. Vi hoppas på en konstruktiv dialog med landstingspolitikerna och vill även tacka alla förtroendevalda som mötte demonstranterna på landstingshusets trappa.