NY KURS OM MINNET

Järna Akademi erbjuder i samarbete med LAOM – Läkarföreningen för antroposofiskt orienterad medicin – en ny kurs om minnet som vänder sig till läkare och medicinstuderande.

Minnet är den mest centrala funktionen för ett jagmedvetande och för personlig utveckling.

Målet med kursen är att ge kännedom om forskningsläget när det gäller medvetande och hjärna, fördjupade kunskaper om minnet genom en antroposofiskt inspirerad förståelse för bl.a. minnets samband med det levande och dess metamorfos under livets gång.

Kursen äger rum 23-24 november 2018, på Vidar Rehab (Vidarkliniken, Ytterjärna).

Sista anmälningsdagen är 16 november. Anmälan görs på Järna Akademis hemsida: https://jarnaakademi.se/ under Kurser, eller till Alexandra Tsigotsides på nedanstående kontaktuppgifter.

Läs mer om kursen på Järna Akademis hemsida: https://jarnaakademi.se/kurs/metvetandet-hjarnan-minnet/

KONTAKT

Alexandra Tsigotsides

tel: 0737-77 32 85, e-post: alexandra@jarnaakademi.se