POSITIVA RESULTAT I FÖRDJUPAD AVTALSUPPFÖLJNING AV VIDAR VÅRDCENTRAL

SLL har genomfört en fördjupad avtalsuppföljning av Vidar vårdcentral. Resultatet, som nyligen har offentliggjorts, är mycket positivt.

– Vi kan på god grund säga att journaldokumentationen på vårdcentralen är bra, säger Peter Lundqvist, chef för enheten allmän medicin på Stockholms läns landsting. Allt tyder också på att vården är bra – och att den bedrivs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

– SLL:s granskning var omfattande och bekräftar att kvaliteten på vården vi erbjuder väl uppfyller de krav och riktlinjer som styr denna typ av verksamhet, säger Ursula Flatters, verksamhetschef på Vidar vårdcentral. Tillsammans med de goda resultat vi brukar få i de årliga patientenkäterna, där vi senast rankades högst bland vårdcentralerna i Södertälje kommun, har vi all anledning att vara stolta över det vi åstadkommit och givetvis arbeta vidare med ständig förbättring.

Du kan läsa rapporten i sin helhet här.