TRE VECKORS REHABILITERING PÅ VIDAR REHAB MED LÄKARREMISS

Vidar Rehab erbjuder integrativ vård och rehabilitering för patienter med stressrealterad ohälsa, efter cancerbehandling och i samband med kroniska sjukdomar.

Målsättningen för rehabiliteringen är att stärka de egna krafterna och ge en god vård som även skapar möjligheter att finna en väg framåt.

Det finns möjlighet att få ekonomiskt bidrag – helt eller delvis – till vistelsen på Vidar Rehab via vår patientfond.

Läs mer på: https://vidarrehab.se/specialerbjudanden/specialerbjudande-hosten-2017/

Varmt välkommen att ta kontakta oss!