UTBILDNING INOM INTEGRATIV OMVÅRDNAD

Karolinska Institutet anordnar till våren en utbildning inom integrativ omvårdnad med både praktiska, vetenskapliga och konstnärliga inslag. Kursen sträcker sig över 10 veckor och fokuserar på omvårdnadsbehandlingar med patientens hälsa som mål och fokus. Kursdeltagarna kommer få fördjupade kunskaper om bakgrund och syfte med behandlingarna syfte och ges praktiska verktyg för att utveckla en skapande vård i sin dagliga verksamhet. För mer information och anmälan klicka på den här länken.