VIDAR VÅRDCENTRAL FÖLJER SOCIALSTYRELSENS RIKTLINJER OM VACCINERING

I en artikelserie i DN beskrivs att föräldrar på Allvis barnavårdscentral på Södermalm fått ”ovetenskaplig information” om vaccination av små barn. Barnavårdscentralen har också beskrivits som antroposofisk på Allvis hemsida och det sägs att den tidigare skulle ha varit ägd av Vidarstiftelsen, vilket är felaktigt och nu rättat.

Det finns inget ”antroposofiskt synsätt” på det svenska barnvaccinationsprogrammet. När det gäller vaccinationer, som faller inom uppdraget för primärvården på Vidar Vårdcentral i Järna, som drivs i vår regi, står vi helt och hållet bakom Smittskyddsinstitutets och Socialstyrelsens riktlinjer och ger självklart fullständig och korrekt information samt utför vaccinationer enligt gällande riktlinjer och patienters önskemål. Vår vårdcentral har en nära dialog med Smittskydd Stockholm.

Vidarkliniken erbjuder idag rehabilitering efter cancerbehandlingar, i samband med utmattningssyndrom samt vid svår smärtproblematik t ex fibromyalgi. Vi har ansökt om att få driva även MVC och BVC och skulle helt och hållet driva sådan verksamhet i enlighet med gällande riktlinjer.

Ursula Flatters, läkare och medicinskt ansvarig, Vidarkliniken/Vidar Rehab