Verksamhetsberättelser

Vidar Rehab är en fortsättning på Vidarklinikens mer än 30-åriga framgångsrika verksamhet.
Vi arbetar vidare med samma höga kvalitet och patientfokus som tidigare, men med en tydligare profil mot rehabilitering efter cancerbehandlingar och i samband med utmattningssyndrom och långvarig smärta.
Vill du veta mer om vår verksamhet finns de senaste verksamhetsberättelserna att ta del av nedan.