LEDNING OCH NYCKELPERSONER

Verksamhetschef

Eva-Lisa Olsson

Medicinsk ansvarig läkare

Ursula Flatters

Ansvarig läkare

Sven Meenen

Ansvarig Läkare

Gunvor Lunde

Chef för terapi och kultur

Elisabeth Broager Grøn

Kvalitetsansvarig och avtalsansvarig

Lena Norrby

Fortbildningsansvarig för antroposofisk medicin

Anne Ingeborg Haugholt

Kökschef

Lars Ingebrigtsen

Löneansvarig

Jenny Modig

Ekonomiansvarig

Rebecca Hammarberg