LEDNING OCH NYCKELPERSONER

Verksamhetschef

Björn von Schoultz

Medicinskt ansvarig läkare

Ursula Flatters

Chef för terapi och kultur

Elisabeth Broager Grøn

Fortbildningsansvarig för antroposofisk medicin

Anne Ingeborg Haugholt

Chef för Vidar vårdcentral

Maria Norberg

Löne- och personalansvarig

Kia Simonen

Ekonomiansvarig

Rebecca Hammarberg

Dataskyddsombud

Helene Holm
helene.holm@adnlaw.se