LEDNING OCH NYCKELPERSONER

Verksamhetschef

Eva-Lisa Olsson

Medicinskt ansvarig läkare

Gunvor Lunde

Ansvarig läkare

Sven Meenen

Chef för terapi och kultur

Elisabeth Broager Grøn

Samordnare Kvalitet och Miljö

Linn Rönne

Fortbildningsansvarig för antroposofisk medicin

Anne Ingeborg Haugholt

Vårdenhetschef

Nadia El Madani

Chef för Vidar vårdcentral

Maria Norberg

Kökschef

Lars Ingebrigtsen

Löne- och personalansvarig

Kia Simonen

HR-chef

Fredrik Lundin

Ekonomiansvarig

Rebecca Hammarberg

Dataskyddsombud

Helene Holm
helene.holm@adnlaw.se