Organisation

Samtliga professioner på Vidarkliniken är legitimerade och specialiserade och har samma vetenskapliga skolning som inom all annan vård i Sverige. Utöver sin grundutbildning har de flesta dessutom vidareutbildning inom antroposofisk medicin och omvårdnad.
Möt våra duktiga läkare, sköterskor och sjukgymnaster liksom vår dietist, lymfterapeut, konstterapeut, psykolog, läkeeurytmist och socionom och alla andra som dagligen gör Vidar Rehab till en älskad plats för läkning och rehabilitering.