Stöd oss

Vidar Rehab tar emot gåvor via vårt bankgiro 5185-4321. Ange Stödfonden och avsändare av gåvan. Om du har frågor kontakta verksamhetschefen Eva-Lisa-Olsson 070-289 88 82.

Vidar Rehab arbetar nu med att finna nya finansieringsalternativ och är optimistiska inför framtida möjligheter. Den forskning som pågår visar mycket positiva resultat och efterfrågan från patienterna är fortsatt stor.

Din gåva är mycket välkommen!