Stöd oss

Vidar Rehab – tidigare Vidarkliniken – tar emot gåvor via vårt bankgiro 5185-4321. Ange Patientfonden och avsändare av gåvan. Om du har frågor kontakta verksamhetschefen Eva-Lisa-Olsson 070-289 88 82.

Pengarna som vi får som stödjande gåvor går till en nyinrättad patientfond för ekonomiskt stöd till patienter utan möjlighet till landstingsfinansierad rehabilitering på Vidar Rehab.

Den 31 mars 2017 upphörde Vidarkliniken/Vidar Rehabs avtal med Stockholms Läns Landsting (SLL) vad gäller stress- och smärtrehabilitering. Det innebär att ca 60 procent av de patienter som idag kan beviljas vård inte kommer att kunna få sin rehabilitering betalad via SLL. Vården är dock fortsatt lika efterfrågad från patienterna.

Vidar Rehab arbetar nu med att finna nya finansieringsalternativ för de uppskattade rehabiliteringsprogrammen och är optimistiska inför framtida möjligheter. Den forskning som pågår visar mycket positiva resultat och efterfrågan från patienterna är fortsatt stor.

Din gåva är mycket välkommen!